Reģistrējiet kontu

    Ja esat uzņēmums vai reģistrēta sacensību komanda, lūdzu, izvēlieties "Kompanija" lietotāja veidam, lai iegūtu pienācīgu nodokļu deklarāciju un papildu priekšrocības (vietnes saite, uzņēmuma prezentācija, profila attēls) bez papildu maksas.

    Es piekrītu Pakalpojumu sniegšanas noteikumi un esmu informēts, ka, reģistrējoties racemarket.net, mani personas dati tiks rūpīgi aizsargāti saskaņā ar tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu aizsardzību, tos neizmantos nekādiem veicināšanas mērķiem, tālākai apstrādei vai nosūtīšanai trešai personai. Es vienmēr varu pieprasīt datu dzēšanu vai pārsūtīšanu, izdzēšot manu kontu vai rakstiski iesniedzot pieprasījumu info@racemarket.net.